Kastrup Lilja Advokater är en humanjuridisk advokatbyrå med kontor i Falun och Stockholm. Vi har ett särskilt engagemang för att tillvarata den enskildes rättigheter i domstolsprocesser – och står alltid på din sida.

Tveka inte att höra av dig för professionell juridisk rådgivning.

Kontakta oss

Brottmål

Är du misstänkt för brott? Eller har du blivit utsatt?

Familjerätt

Behöver du ombud i en vårdnadstvist?

Socialrätt

Behöver du hjälp i ärende angående LVU, LVM eller LPT?

Migrationsrätt

Behöver du biträde vid ansökan om asyl eller uppehållsrätt?